PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon ifm din deltakelse i Northman kommer her.
Meld meg påJobb som frivillig

STARTLISTE

Endelig startliste for løpet 2019

Startlisten er endelig, men noen små endringer kan forekomme med hensyn til puljeinndeling og Starttider. Endringer vil uansett bli varslet. 

LØYPEKART 2018

Bli kjent med løypen for løpet som var 5 mai!

Klarer du ikke la være å bli overrasket? Er du så nysgjerrig at du bare må vite hva som kommer? Her får du oversikt over løype, hindre og fasiliteter. Løypekart for 2019 blir presentert på ett senere tidspunkt.

PRAKTISK INFO

Tilkomst Sandnes Sentrum Fly/Buss/Tog

Fly : Stavanger lufthavn Sola ca 18min kjøring med bil fra Sandnes Sentrum (12km)

Flybussen : Går direkte fra terminalbygget til sandnes sentrum (ruten) å bussen kjører hver time. Se flybussen.no for tider.

Tog : Tog til Sandnes Sentrum stasjon fra både Oslo og stavanger stopper på Sandnes Stasjon. Se NSB.no for rute tider.

Overnatting

Vi jobber for tiden med en samarbeidspartner om å skaffe dere best mulige overnattingsmuligheter midt i Sandnes sentrum , følg med for oppdateringer.

Det finnes uansett flere overnattingsmuligheter i nærområdet. Her er en oversikt over flere av disse:

De nærmeste hoteller:

– Thon Hotell Sandnes

– Hotell Sverre

– Quality Hotell Sandnes

– Gamlaværket

Se alle/flere hotell på kart her

Campingplasser finner du her

Avhenting av Startnummer

Det vil være muligheter for å hente startnummer ett par dager før løpet hos vår samarbeidspartner Løplabbet som er lokalisert på Bystasjonen og på løpsdag i startområdet. Nærmere informasjon om tidspunkt/dato for avhenting kommer.

Oppevaring / Bagdrop

Det vil være gratis Bagdrop i startområdet , baggasje blir transportert til målområdet hvor den kan hentes ut igjen etter målgang. Funskjonærer vil passe på baggasjen under løpet. Oppevaring skjer på eget ansvar.

Dusj / Garderober

Det vil være skifte muligheter i start/målområdet. Det vil være mulighet for å spyle av seg det verste i målområdet .

Gratis dusj og garderober vil være tilgjengelig for deltakere i Vågenhallen (ca 400meter / 5 min gange fra målgang). Det vil være Northman OCR beachflagg ved inngangen til Vågenhallen. Se link til kart her.

Toaletter

Det vil være satt opp toaletter i både start og målområdet.

FORSKJELLIGE KLASSER

Alle skal kunne gjennomføre, uansett form. Det finnes flere forskjellige klasser man kan melde seg inn i når man melder seg på løpet, og de bestemmer vanskelighetsgraden på selve utførelsen. Er du en skikkelig tøffing, eller er du helst en medtvungen sofasliter? Vi har riktig klasse for deg uansett. 

NOMADE

Individuell løper

Individuell løper

Klassen for alle , har du lyst og løpe alene og lov til å be om hjelp underveis fra andre deltakere ? Da er dette klassen for deg . 

 

NOMADE ELITE

Individuell løper

Individuell løper

 Klassen for den som ønsker en skikkelig utfordring, her har du ikke lov å be om hjelp av andre deltakere og det stilles krav til påmeldingen

 

LITEN KLAN

Lite lag på 2-3 deltakere

Lite lag på 2-3 deltakere

Ønsker du å springe sammen med noen andre, da er klanene ett godt alternativ til deg.  Her er alt lov, hjelp hverandre gjennom hinderne

 

STOR KLAN

Stort lag på 4-9 deltakere

Stort lag på 4-9 deltakere

Er dere mange som ønsker å springe sammen , da er den store klanen ett super alternativ. Her er alt lov , hjelp hverandre ghennom hinderene

 

LØPETS REGLER

RACE RULES

Bli kjent med reglene som gjelder for Northman OCR. Vi gjør vårt beste for å sørge for at eventen er trygg, og at alle hindre og løyper er forskriftsmessig tilrettelagt. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med regler og vilkår som gjelder for løpet.

REGLER PÅ NORSK:

§1 Som deltaker i Northman OCR sine løp er du pliktig til å gjøre deg kjent med og godta våre regler/vilkår (se under).

§2 som deltaker må du følge alle regler nedenfor.

§3 All deltakelse skjer på EGEN RISIKO. Northman OCR frasier seg alt ansvar for skader på deltakere og deres utstyr. Om noen deltakere eller deres utstyr og/eller klær blir ødelagt, så er ikke arrangøren ansvarlig. Vi anbefaler alle deltakere til å ha forsikring for denne type løp.

§4 All registrering for Northman OCR sine løp er bindende, dvs. att du ikke har angrerett. Arrangørene kommer ikke til å betale tilbake innmeldingsavgift.

§5 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å endre konkurransen når som helst.

§6 Banen vil være merket. Følg denne merkingen.

§7 Northman OCR sine løp er en utfordrende , på alle nivåer. Om noen av dine medkonkurrenter trenger hjelp – skal du hjelpe.

§8 Samtlige hinder / Straff skal gjennomføres før man kan gå videre i løypa. Straff blir forklart av funksjonær samt er merket ved hinderet. Maksimalt 3 forsøk

§9 Har du eller noen andre medkonkurrenter skadet seg under løpet er du pliktig til å tilkalle konkurranseledelsens oppmerksomhet.

§10 Minimumsalder for å delta er 18 år. Om du er under 18 år må samtykkeskjema signeres av foresatte . Deltakere ned til 16år kan delta så lenge samtykkeskjema er signert og levert . Ta kontakt med arrangør før påmelding.

§11 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å avlyse løpet. Om detta skjer så betales innmeldingsavgiften tilbake, men ingen erstatning for reiser eller hotellbestillinger vil erstattes.

§12 Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under løpet. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket.

§13 Det er ikke tillatt å nytte prestasjonsfremmende middel. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket av et slikt middel.

§14 Det vil bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig, og også bli nevnt ved navn.

RULES IN ENGLISH:

§1 as participant in Northman OCR races you are obliged to familiarize and accept our general rules/terms (see below).

§2 as participant you must follow all the rules below

§3 all participations are on own risk, Northman OCR has no responsibility for participants nor their equipment. Northman OCR are not liable for any injuries to participants or damages to the participant’s equipment. We recommend that participants have valid insurance.

§4 All registrations for Northman OCR races are binding, meaning no refunds. Northman OCR will not refund any entries.

§5 Northman OCR can change the event at any time.

§6 Course will be marked, follow the markings

§7 Northman OCR races are challenging, at all levels, and if any other participants needs help you are obliged to help.

§8 Obstacles / Penalty for failed shall be performed prior to continuation of the race, penalty will be explained by the marshall and additionally labelled at the obstacle. Maixmum 3 attemps

§9 have you or other participants injured themselves during the race, you are obliged to contact race officials.

§10 Participators must be 18 year to race. If you are under 18 years of age, a parental consent form have to be signed. Participants down to the age of 16 years can race as long as the consent form has been signed and delivered. Contact race officials prior to registration.

§11 Northman OCR can cancel the race , If this happens the entry fee will be refunded, but no travel or hotel reservations will be refunded or can be claimed from Northman OCR.

§12 you are not allowed to be influenced of alcohol or any other drugs during the race, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you, if you are thought to be under the influence.

§13 under no circumstances are any performance-enhancing drugs allowed, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you if you are thought to be under the influence of such substances.

§14 There will be photos/videos taken during our event that will be used for marketing purposes/social media, participants are by this informed that their picture/video can be publicized on web/social media.

Meld deg på løpet for 2019 nå! Påmeldingen er åpnet.

Meld meg påMer informasjon
Northman Challenge er ett utfordrende hinderløp som passer alle , fra Eliteutøveren til deg som vil prøve noe nytt. Vi utfordrer deg på alle måter og i løypa vår vil du møte masse spennende hinder.

Pin It on Pinterest