PRACTICAL INFO

Information about the race will be posted here
Registration closedVolunteer

STARTLISTE 2019!

Startliste for løpet 2019

Startlisten er endelig, men noen små endringer kan forekomme med hensyn til puljeinndeling og Starttider. Endelig startliste vil komme etter at påmeldingen avsluttes den 1.mai 23:59 , å ingen endringer vil bli gjort etter denne dato.

Startlisten ligger nå ute

 

LØYPEKART 2019!

Bli kjent med løypen for løpet 4-mai-2019

Klarer du ikke la være å bli overrasket? Er du så nysgjerrig at du bare må vite hva som kommer? Her får du oversikt over løype og hinderpunktene.

 

 

PRAKTISK INFO

Tilkomst Sandnes Sentrum Fly/Buss/Tog

Fly : Stavanger lufthavn Sola ca 18min kjøring med bil fra Sandnes Sentrum (12km)

Flybussen: Går direkte fra terminalbygget til sandnes sentrum (ruten) og bussen kjører hver time. Se flybussen.no for tider.

Tog: Tog til Sandnes Sentrum stasjon fra både Oslo og stavanger stopper på Sandnes Stasjon. Se NSB.no for rutetider.

Tilkomst startområdet på løpsdag: 

Trykk her for tog

Trykk her for buss

 

 

Parkering Startområdet

Vi anbefaler alle å reise kollektivt på løpsdag.

Parkering ved Bøhn Container eller Sandnes Friskole.

Skiltet innkøring fra Kvernelandsveien.
Parkering koster kroner 50,- og kan kjøpes
via Northman OCR , VIPPS #517959
Vis betalings bekreftelse til vakten.

Herfra er det ca 500meter gange til Start
området.

Parkeringsvakter er på stedet.

Det vil være skiltet langs gangsti til startområdet.

Trykk her for Kart og beskrivelse

 

 

Parkering Målområdet

Vi anbefaler alle å reise kollektiv på løpsdag.

Det vil være flere arrangementer i Sandnes
Sentrum lørdag 4-mai så vi samarbeider
med Sandnes Parkering om å gjøre
parkeringen best mulig for alle parter.

Det er mange parkeringsmuligheter i
Sandnes Sentrum.

Gjeldene takstsoner
P1 , første time 15kr, andre time 21, tredje
time 32,- per time
P2 , 15kr per time
Trykk her for Parkerings oversikt

Trykk her for Kart og beskrivelse

Henting av Startnummer

Startnummer kan hentes fra vår samarbeidspartner Løplabbet som er lokalisert på kjøpesenteret Bystasjonen i Sandnes.

 

Torsdag 2-mai klokken 15 til 19. Fredag 3-mai klokken 15 til 19.

I startområdet fra 07:30 på løpsdag.

 

 

Oppbevaring / Bagdrop

Det vil være gratis Bagdrop i startområdet , bagasje blir transportert til målområdet hvor den kan hentes ut igjen etter målgang. Funksjonærer vil passe på bagasjen under løpet.

Oppbevaring skjer på eget ansvar.

Merk bagasjen etter anvisning.

Trykk her for Bagdrop merking

 

 

 

Dusj / Garderober

Det vil være skiftemuligheter i start/målområdet. Det vil også være mulighet for å spyle av seg i målområdet .

Gratis dusj/garderober vil være tilgjengelig i Sandnes Gjestehavn sine områder i Kulturhuset , Inngang fra Holbergsgate (trykk her for kart). Merket med beachflagg og skiltet på døra på løpsdag.

Toaletter

Det vil være satt opp toaletter i både start og målområdet.

FORSKJELLIGE KLASSER

Alle skal kunne gjennomføre, uansett form. Det finnes flere forskjellige klasser man kan melde seg inn i når man melder seg på løpet, og de bestemmer vanskelighetsgraden på selve utførelsen. Er du en skikkelig tøffing, eller er du helst en medtvungen sofasliter? Vi har riktig klasse for deg uansett.

NOMADE

Individuell løper
Individuell løper
Klassen for alle , har du lyst og løpe alene og lov til å be om hjelp underveis fra andre deltakere ? Da er dette klassen for deg .

 

NOMADE ELITE

Individuell løper
Individuell løper
Klassen for den som ønsker en skikkelig utfordring, her har du ikke lov å be om hjelp av andre deltakere og det stilles krav til påmeldingen

 

LITEN KLAN

Lite lag på 2-3 deltakere
Lite lag på 2-3 deltakere
Ønsker du å springe sammen med noen andre, da er klanene ett godt alternativ til deg.  Her er alt lov, hjelp hverandre gjennom hinderne

 

STOR KLAN

Stort lag på 4-9 deltakere
Stort lag på 4-10 deltakere
Er dere mange som ønsker å springe sammen , da er den store klanen ett super alternativ. Her er alt lov , hjelp hverandre ghennom hinderene

 

LØPETS REGLER

RACE RULES

Bli kjent med reglene som gjelder for Northman OCR. Vi gjør vårt beste for å sørge for at eventen er trygg, og at alle hindre og løyper er forskriftsmessig tilrettelagt. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med regler og vilkår som gjelder for løpet.
REGLER PÅ NORSK:

§1 Som deltaker i Northman OCR sine løp er du pliktig til å gjøre deg kjent med og godta våre regler/vilkår (se under).

§2 som deltaker må du følge alle regler nedenfor.

§3 All deltakelse skjer på EGEN RISIKO. Northman OCR frasier seg alt ansvar for skader på deltakere og deres utstyr. Om noen deltakere eller deres utstyr og/eller klær blir ødelagt, så er ikke arrangøren ansvarlig. Vi anbefaler alle deltakere til å ha forsikring for denne type løp.

§4 All registrering for Northman OCR sine løp er bindende, dvs. att du ikke har angrerett. Arrangørene kommer ikke til å betale tilbake innmeldingsavgift.

§5 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å endre konkurransen når som helst.

§6 Banen vil være merket. Følg denne merkingen.

§7 Northman OCR sine løp er en utfordrende , på alle nivåer. Om noen av dine medkonkurrenter trenger hjelp – skal du hjelpe.

§8 Samtlige hinder / Straff skal gjennomføres før man kan gå videre i løypa. Straff blir forklart av funksjonær samt er merket ved hinderet. Maksimalt 3 forsøk

§9 Har du eller noen andre medkonkurrenter skadet seg under løpet er du pliktig til å tilkalle konkurranseledelsens oppmerksomhet.

§10 Minimumsalder for å delta er 18 år. Om du er under 18 år må samtykkeskjema signeres av foresatte . Deltakere ned til 16år kan delta så lenge samtykkeskjema er signert og levert . Ta kontakt med arrangør før påmelding.

§11 Konkurranseledelsen forbeholder seg retten til å avlyse løpet. Om detta skjer så betales innmeldingsavgiften tilbake, men ingen erstatning for reiser eller hotellbestillinger vil erstattes.

§12 Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under løpet. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket.

§13 Det er ikke tillatt å nytte prestasjonsfremmende middel. Konkurranseledelsen har rett til å plukke deg av banen og diskvalifisere deg om du oppleves som påvirket av et slikt middel.

§14 Det vil bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig, og også bli nevnt ved navn.

RULES IN ENGLISH:

§1 as participant in Northman OCR races you are obliged to familiarize and accept our general rules/terms (see below).

§2 as participant you must follow all the rules below

§3 all participations are on own risk, Northman OCR has no responsibility for participants nor their equipment. Northman OCR are not liable for any injuries to participants or damages to the participant’s equipment. We recommend that participants have valid insurance.

§4 All registrations for Northman OCR races are binding, meaning no refunds. Northman OCR will not refund any entries.

§5 Northman OCR can change the event at any time.

§6 Course will be marked, follow the markings

§7 Northman OCR races are challenging, at all levels, and if any other participants needs help you are obliged to help.

§8 Obstacles / Penalty for failed shall be performed prior to continuation of the race, penalty will be explained by the marshall and additionally labelled at the obstacle. Maixmum 3 attemps

§9 have you or other participants injured themselves during the race, you are obliged to contact race officials.

§10 Participators must be 18 year to race. If you are under 18 years of age, a parental consent form have to be signed. Participants down to the age of 16 years can race as long as the consent form has been signed and delivered. Contact race officials prior to registration.

§11 Northman OCR can cancel the race , If this happens the entry fee will be refunded, but no travel or hotel reservations will be refunded or can be claimed from Northman OCR.

§12 you are not allowed to be influenced of alcohol or any other drugs during the race, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you, if you are thought to be under the influence.

§13 under no circumstances are any performance-enhancing drugs allowed, race officials have the right to take you out of the competition and disqualify you if you are thought to be under the influence of such substances.

§14 There will be photos/videos taken during our event that will be used for marketing purposes/social media, participants are by this informed that their picture/video can be publicized on web/social media.

EM-Kvalifisering

Qualifier Event

Ønsker du å konkurrere om en kvalifiseringsplass til OCR European Championships melder du deg på i Nomade Elite
REGLER PÅ NORSK : 

For å kunne oppnå en EM-kvalikplass må du:

§1 Oppnå topp 10 plassering i klassen 8 km elite, dame eller herrer, og ha bestått alle hindrene (armbåndet i behold). Dersom færre enn 20 deltakere i klassen gjelder topp 50% dame/herre.

§2 Det er kun i klassen Nomade Elite du kan konkurrere om en kvalikplass til EM.

§3 Deltakere i Elite må være påmeldt i sitt eget navn, det er ingen mulighet for navneendringer/ bytte av startnummer etter at påmelding er stengt.

§4 Deltakere får utlevert obligatorisk Elite vest som skal bæres over all annen bekledning. Vest leveres tilbake etter målgang. Annen bekledning over elitevesten medfører diskvalifisering.

§5 Deltakerne får utlevert et eget elite-armbånd. Armbåndet skal bæres på høyre hånd. Om deltakeren ikke klarer et hinder på max 3 forsøk mistes armbånd til hindervakt.

§6 Kun deltakere som har armbåndet i behold ved målgang kan oppnå kvalifisering.

§7 Deltakeren plikter å vise og registrere armbåndet til funksjonær ved målgang.

§8 Deltaker melder selv inn sin kvalikplass til OCR European championships. Framvisning av topp 10 plassering (alt. 50%) på resultatliste gjelder som bevis.

§9 Resultatlister: Elite-deltakere med armbåndet i behold ved målgang oppnår høyere plassering enn elitedeltakere uten armbånd og deltakere i åpen 8 km klasse . Deretter sorteres listene på resultattid.

 

Les mer om EM her: http://ocreuropeanchampionships.org/

RULES IN ENGLISH:

To qualify for the OCREC 2019 you must :

§1 Achieve top 10 placement in Elite Nomade class, female or male, and passed all the obstacles with the wristband intact. If less than 20 participants in the class , top 50% male/female is eligable

§2 Only Nomade Elite participants are eligable to qualify for the OCREC 2019

§3 Participants in Nomade Elite must race under your own name, there will be no possibility to change of names / change of startnumbers passed the registration cutoff point

§4 Participants will be handed a mandatory Nomade Elite vest which shall be worn over any other clothing. The vest is returned to officals when you finish the race. Any other clothing over the vest will result in disqualification

§5 Particpants are handed an elite wristband. Wristband to be worn on right arm. If the participant fails an obstacle after maximum of three attemps, the wristband is lost and given to the race official

§6 Only participants holding the writsband when finished is eligable for Qualifier

§7 Participant is responsible to show and register wristband to race officials at finish

§8 Participant is responsible to notify the OCR European Championship of Qualifier placement. Proof of qualification top 10 placement (alternatly 50%)

§9 Results : Elite participants with writsband intact upon completion will recieve a higher rating than elite participants without writsband and particants from the Nomade class. Therafter results will be sorted based on final time

More information on OCREC 2019 : http://ocreuropeanchampionships.org/

 

Northman OCR PAY & Play 2019

Hinder Testing

Pay and Play er ferdig for iår, vi satser på å få istand noe i etterkant av Northman Challenge 2019 , stay tuned.
Hindertesting 14:00 til 16:00

Er du påmeldt til Northman Challenge 2019?

Er du nysgjerrig på hva denne sporten handler om, men ikke helt turt å melde deg på enda?

Har du lyst å tjuvtrene litt på ekte Northman hinder?
Eller kanskje du bare vil utfordre deg selv og prøve noe nytt?

Vi inviterer til sist Pay & Play i Februar! Der får alle som er påmeldt, alle som skal melde seg på snart og alle som ønsker å prøve seg litt muligheten til å komme å teste, trene og øve seg på sporten. ☺️

Arrangementet blir holdt innedørs ved Northman OCR Heimsgarðr sentralt i Sandnes, vi setter opp en kort men fullverdig løype med både gamle og kjente hinder, men også med nye hinder fra @urban sky. Det vil bli muligheter å teste noen av hindrene du kansje bommet på i fjor, og i tillegg øve på noen av de nye

Arrangementet går av stabelen 16 Februar fra klokken 14:00 til 16:00

Prisen for arrangment er 100kr per person per dag , betaling gjøres via Vipps på Northman Challenge shop #517959 . Kvittering framvises ved ankomst. Billettene er tilgjengelig i Vipps butikken. (Ingen refusjon). Det vil også være salg av NorthmanOCR effekter på dagen.

 

Les mer om Pay & Play her : Arrangement 

Famile fra 12:00 til 13:30

Vi ønsker at familiene også skal få prøvd seg på hinderne.

Her er minimum alder 8 år og forutsetter følgende: Foresatte samtykker og signere eget skjema hvor de godkjenner at barnet er med.

Den foresatte skal være med barnet i løypa til enhver tid og hvorvidt ditt barn kan utføre hinderne er opp til den enkelte foresatte.

Følgende skjema fylles ut på arrangementets dag og må leveres inn før dere slipper inn i løypa.

Northman OCR Pay and Play

Prisen for arrangment er 100kr per person per dag , betaling gjøres via Vipps på Northman Challenge shop #517959 . Kvittering framvises ved ankomst. Billettene er tilgjengelig i Vipps butikken. (Ingen refusjon). Det vil også være salg av NorthmanOCR effekter på dagen.

Les mer om Pay & Play  familie her : https://www.facebook.com/events/1161539590679062/

Ready for the race in 2020? Registration is open.

Registration closedMore information

Pin It on Pinterest